CDA: pak immigrant harder aan

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat immigranten strenger moeten worden aangepakt. De huidige kabinetsplannen zijn volgens de Kamerleden Van Hijum en Sterk te mager: „De instroom van mensen met weinig opleiding en perspectief op werk blijft onzes inziens te hoog. Dat is een risico voor de sociale zekerheid.” Dat schrijven de parlementariërs in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

Het CDA wil de sociale voorzieningen voor immigranten verder aanscherpen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten moet worden beëindigd als zij een beroep doen op de bijstand. Dit geldt ook voor werknemers uit Oost-Europa, hoewel Europese regels dat niet toestaan. Importbruiden uit landen als Turkije en Marokko zouden pas na vijf jaar een zelfstandig verblijfsrecht mogen krijgen. En om te voorkomen dat zij een beroep moeten doen op de bijstand moeten opleidingseisen aan hen worden gesteld.

Binnen het CDA wordt verschillend gedacht over de integratieproblematiek. Juist gisteren riep CDA-prominent Doekle Terpstra (oud CNV-voorzitter en nu voorzitter van de HBO-raad) in de ‘Steenkamplezing’ zijn partij op om duidelijker stelling te nemen tegen de politiek die bevolkingsgroepen uitsluit. Terpstra wil juist de barmhartigheid van zijn partij benadrukken: „Wij zijn hard tegen respectlozen, de schreeuwers en haatzaaiers.”

Uitkering: pagina 7