Beknelde prominenten

Na een 24 uur durend nieuwsbombardement boven de DSB Bank blijken zich onder het puin in het bedrijfspand te Wognum een groot aantal slachtoffers te bevinden. In de eerste plaats zijn dat de 8.500 gedupeerde spaarders, maar onder de brokstukken liggen ook tal van prominenten bekneld, voor wier leven gevreesd moet worden. Een korte kenschets van een aantal van hen.

1. (met stip) Dirk Scheringa

Ooit gemoedelijke volksjongen, later megalomane bankdirecteur met dromen over een unieke voetbalclub, een uniek museum en een uniek crisisministerschap. Werd niet alleen door zichzelf, maar ook door de media en zelfs door premier Balkenende aanbeden als een financiële wonderdokter. Kleedde zijn klanten uit en gaf het geld aan zichzelf, zijn voetballers, zijn schilderijen, zijn landhuis en zijn privévliegtuig. Volgens een opgave in de Volkskrant onttrok hij zo vanaf 2006 minimaal 128 miljoen euro aan de DBS-instellingen. Was dus niet zozeer een dief van, maar naar eigen portemonnee.

Bleek gisteren een slechte verliezer, toen hij iedereen de schuld begon te geven, behalve zichzelf. Onvergetelijkste quotes: „Ik zal nooit het spaargeld van anderen in de waagschaal stellen.” En recentelijk: „Op zich is de bank gezond.” Hoopt tevergeefs dat „Jan Peter” binnenkort langskomt om hem te troosten.

2. Nout Wellink

Wekt indruk doortastend man te zijn, maar valt in de harde praktijk vaak tegen. Maakt voornamelijk nog indruk met zijn dreunende volzinnen op persconferenties: „Wij betreureee…het ten zeersteee…dat het zover…heeft moeteee komeee…” Kijkt hierbij streng voor zich uit, als iemand die niet te lang lastig wil worden gevalleeee met tegenwerpingeee. Vindt het goed dat de meestal bescheiden naast hem gezeten minister van Financiën af en toe zijn mond opendoet, als het maar niet te lang duurt. Is aan de genoemde 8.500 gedupeerde spaarders in het algemeen veel uitleg verschuldigd over zijn gebrek aan toezicht op de DSB Bank, en in het bijzonder over zijn recente verklaring dat de DSB Bank zo solvabel en liquideee als de pest is. Nijpende vraag: hoe lang is De Nederlandscheee Bank nog solvabel en liquideee met zo’n president?

3. Wouter Bos

Verschool zich achter bovengenoemd citaat over solvabele, liquide DSB Bank, terwijl hij allang veel beter wist, want op de persconferentie van gisteren zei hij: „Wij waren al vóór 1 oktober met DSB in gesprek.”

Benoemde bovendien Gerrit Zalm tot bestuursvoorzitter bij staatsbank ABN Amro, hoewel hij zich kon afvragen of Zalm bij DSB vuile handen had gemaakt. Beweert dat hij nog altijd onverminderd vertrouwen in Zalm heeft, en kijkt erbij alsof hij dit ook zelf gelooft. Probeert nu met tal van onafhankelijke onderzoeken zijn goede wil te tonen, maar wat als de resultaten zich ook tegen hem keren?

4. Gerrit Zalm

Zie boven. Toonde zich gelukkig erg ingenomen met voorgenomen onderzoek.

5. Kleiner VVD-grut: Ed Nijpels, Robin Linschoten, Frank de Grave

Wat hadden ze bij de DSB Bank te zoeken, behalve een ongetwijfeld riant salaris, een gratis seizoenkaart bij AZ en af en toe een kop warme chocolademelk van mevrouw Scheringa? Wat hebben ze precies gezien en geweten? Zalm wist van de koopsomkwellingen, aldus Scheringa. De andere VVD’ers ook?

Het zal nog lang onrustig blijven in Wognum en omstreken.

    • Frits Abrahams