Voorzitter FNV speelt met vuur

In de grondslag van de FNV staat dat ze racisme en vreemdelingenhaat zal bestrijden. Dan kun je niet dealen met de PVV, stelt Ella Vogelaar.

Bij het lezen van de uitspraken van Agnes Jongerius over een mogelijke deal met Wilders over de AOW dacht ik: die speelt niet alleen hoog spel, maar die speelt ook met vuur. Natuurlijk is het haar taak, nadat het overleg in de SER is mislukt, om zoveel mogelijk steun te krijgen bij politieke partijen in de Tweede Kamer voor een flexibele pensioenleeftijd. En natuurlijk praat je, als onafhankelijke belangenorganisatie, daarover in beginsel met alle politieke partijen die in de Kamer zitten.

Ik herinner me nog levendig hoe ikzelf, als kaderlid van de Onderwijsbond van de FNV, het hoofdbestuur erop aansprak dat het alleen contacten onderhield met de grotere partijen en de kleine linkse partijen niet de moeite van het langs gaan waard vond. Dus dat de FNV-voorzitter haar voorstellen ook bij de PVV gaat bepleiten, begrijp ik. Maar met de uitspraak ‘We dealen met de duivel en zijn ouwe moer’ suggereert de FNV-voorzitter op zijn minst dat ze ook bereid is afspraken te maken met de PVV. Immers dealen betekent handeldrijven. Jij krijgt dit als ik daar dat voor terugkrijg.

En daarmee begeeft Jongerius zich op glad ijs. Ze zegt wel dat ze geen fan is van de inmiddels grijs gedraaide grammofoonplaat van Geert Wilders met de bekende nummers: migrantenstop, moslimmigranten het land uit en weg met alle linkse hobby’s. Maar ze maakt niet duidelijk dat ze nooit en te nimmer afspraken zal maken met de PVV die deze partij een legitimatie verschaffen voor het realiseren van deze drie nummers. Dat is spelen met vuur in een licht ontvlambare samenleving. Dat is de FNV onwaardig. In haar grondslag staat immers dat ze organisaties en personen die oproepen tot racisme, fascisme of vreemdelingenhaat zal bestrijden.

Agnes Jongerius en ik hebben in de jaren zeventig en tachtig samen met anderen geijverd voor een brede vakbeweging, die zich niet alleen met belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden bezighoudt, maar zich ook druk maakt over maatschappelijke vraagstukken. Dat betekende dat de FNV zich engageerde met de vredesbeweging, met de antiracismebeweging en de vrouwenbeweging. In de jaren negentig trok de FNV zich, genoodzaakt tot bezuinigingen en meeademend met de tijdgeest, weer meer terug richting haar kerntaken.

Bij haar aantreden als voorzitter stelde Jongerius dat ze leiding wilde geven aan een brede vakbeweging, die zich naast primaire belangenbehartiging ook bezighoudt met actuele maatschappelijke vraagstukken. Welnu, de positie van migranten is zo’n actueel maatschappelijk vraagstuk. De voorzitter van de FNV is het aan haar stand verplicht stelling te nemen tegen iedereen die migranten in de samenleving aanwijst als zondebok. De FNV moet staan voor een ongedeeld Nederland waarin voor iedereen, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, plaats is.

Ik roep de voorzitter van de FNV op voordat ze gaat dealen met de duivel en zijn ouwe moer, duidelijk te maken welke veren ze niet prijs zal geven. De leden van de FNV willen trots kunnen blijven op hun club en mogen van hun voorzitter verwachten dat ze de grondslag van de vereniging respecteert.

Ella Vogelaar is voormalig vicevoorzitter van de FNV. Zij was van februari 2007 tot november 2008 minister voor Wonen, Wijken en Integratie voor de PvdA.

    • Ella Vogelaar