Verzet binnen vakbond tegen gesprek met PVV

Binnen de vakcentrale FNV rijst weerzin tegen het voorstel van FNV-voorzitter Agnes Jongerius om te praten met de Partij voor de Vrijheid (PVV) over een gezamenlijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Afdeling Amstel-Kennemerland van ambtenarenbond AbvaKabo wil de positie van Jongerius ter discussie stellen.

In een e-mail aan de regionale afdelingen van de AbvaKabo FNV en aan de leden van het bondsbestuur vraagt Amstel-Kennemerland steun voor het bijeenroepen van een speciale bondsvergadering van AbvaKabo. Op deze Bondsraad zou besloten moeten worden om in de Federatieraad van de FNV, waar alle aangesloten bonden in zitten, Jongerius het voorzitterschap te ontnemen. Als daar onvoldoende animo voor is, zou AbvaKabo de vakcentrale moeten verlaten, vindt de afdeling. „Met een club als de PVV praat je niet”, aldus secretaris Peter de Pagter van de afdeling Amstel-Kennemerland. „Het is een racistische organisatie.”

Jongerius zei zaterdag in een interview in de Volkskrant dat ze „graag met de PVV in gesprek gaat”.

Ook bij leden van andere bonden wekt het voornemen van Jongerius verzet op. Op verschillende websites kondigen leden van de FNV aan hun lidmaatschap te zullen opzeggen. Maar er zijn ook mensen die juist aankondigen zich aan te melden als nieuw lid.

Een voorlichter van de vakcentrale benadrukte gisteren dat Jongerius het uitdrukkelijk heeft gehad over een gesprek met de PVV. Hij zei geschrokken te zijn van het feit dat media dit vervolgens zouden hebben gepresenteerd alsof de FNV bereid zou zijn om met de PVV samen te werken. „De FNV is een democratische organisatie en wij willen niemand uitsluiten, ook de PVV niet”, aldus de woordvoerder.

PVV-leider Geert Wilders heeft de uitnodiging geaccepteerd, zo liet hij zaterdag weten. (ANP)