Verburg: erfpacht Wadden mag omhoog

Staatsbosbeheer mag de erfpachtvergoeding van honderden vakantiehuizen op de Wadden – vooral Vlieland en Terschelling – de komende dertig jaar met gemiddeld honderden procenten verhogen.

Minister Verburg (Natuur, CDA) ziet „geen reden” het erfpachtstelsel aan te passen, schrijft ze in een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer wil sturen. Wel vindt ze het idee „sympathiek” om een „redelijke” overgangsregeling in te stellen voor erfpachters die drie keer zo veel huur moeten gaan betalen.

De minister reageert op een advies dit voorjaar van de commissie-De Jong, ingesteld na commotie op de Wadden en in de Kamer.

Verburg vindt het „van belang” dat Staatsbosbeheer „marktconform opereert en reële canons berekent voor erfpacht”. De kavels met vakantiehuizen en permanent bewoonde huizen zijn meer waard geworden. Canonstijgingen „komen voort uit de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed en de grond waarop het ligt”.

Verburg is het niet eens met het voorstel van de commissie om rekening te houden met beperkingen die Staatsbosbeheer de pachter oplegt vanwege landschap en natuur. Tegenover deze beperking staat dat natuur in de omgeving de waarde van een recreatiewoning vermeerdert, aldus de minister.

Op de Wadden wordt de sterke verhoging van de canon gezien als bedreiging voor het toerisme. Verburg geeft Staatsbosbeheer daarom opdracht „te investeren in het natuurgerichte recreatieaanbod op de Wadden”. Zo moet de recreatie daar „betaalbaar” blijven.

Eerdere artikelen op nrc.nl/binnenland

    • Arjen Schreuder