Steun voor geplaagde VN-chef Aghanistan

De hoogste functionaris van de Verenigde Naties in Afghanistan, de Noor Kai Eide, heeft zich gisteren met steun van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, verdedigd tegen de beschuldiging dat hij stembusfraude bij de recente presidentsverkiezingen in dat land heeft genegeerd. Eide noemde de beschuldigingen in die richting „vals” en een „ondermijning van het verkiezingsproces”.

Eide gaf gisteren een persconferentie in aanwezigheid van de ambassadeurs van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in Kabul. De landen betuigden daarmee demonstratief hun steun voor de geplaagde VN-chef in Afghanistan.

Eide kreeg recentelijk een conflict met zijn tweede VN-man in Afghanistan, Peter Galbraith. Deze had zijn baas ervan beschuldigd dat hij de stembusfraude door de vingers had gezien. Volgens de Amerikaan Galbraith was Eide bang dat het openlijk bespreken van de fraude, die vooral wordt toegeschreven aan de medewerkers van president Karzai, de spanningen in het land zou verhogen. Galbraith werd als gevolg van de kwestie ontslagen door VN-chef Ban Ki-moon. Eide bevestigde gisteren dat zich bij de verkiezingen „grootschalige fraude” heeft voorgedaan. In afwachting van hertelling van de stemmen wilde hij geen nadere mededelingen doen omdat dat „pure speculatie” zou zijn. De Afghaanse president Karzai zei dat de resultaten van de herstelling zo snel als mogelijk bekendgemaakt zullen worden. (AP)