Minder inkomsten parkeren Amsterdam

AMSTERDAM. Door de verhoging van de parkeertarieven parkeren in Amsterdam veel minder auto`s dan voorheen. Het gevolg van de maatregel uit het actieplan `Voorrang voor een Gezonde Stad` is dat de gemeente veel minder inkomsten uit parkeergeld heeft. De gemeente ging er van uit dit jaar in totaal 136,7 miljoen euro parkeergeld op te halen. Dat wordt nu waarschijnlijk 12,6 miljoen euro lager. Het geld was bedoeld voor andere onderdelen van Voorrang voor een Gezonde Stad, zoals het verbeteren van het openbaar vervoer.