Correcties & aanvullingen

Mensen voor de export

Bij het artikel Mensen voor de export (Weekblad 10-16 oktober, pag 8-13) was de naam van de auteur onleesbaar. De reportage werd geschreven door Elske Schouten. Vincent Mentzel maakte de foto’s.