AZ: voortbestaan van voetbalclubis niet in gevaar

ALKMAAR, 12 okt. - Het voortbestaan van AZ komt door de huidige situatie van de DSB Bank, die vandaag onder curatele werd geplaatst, niet in gevaar. De club meldt in een persbericht de licentiecommissie van de KNVB te hebben bijgepraat over de huidige stand van zaken. In dat gesprek heeft de commissie laten weten dat de ontwikkelingen bij de hoofdsponsor van AZ, op basis van de huidige informatie, geen gevolgen hebben voor de club AZ en het voldoen aan de licentie-eisen van de KNVB. ”De relatie tussen AZ en DSB Bank bestaat uit een hoofdsponsordeal die jaarlijks wordt verlengd”, zo deelt AZ mee. ”Het bedrag voor het huidige seizoen is reeds voldaan door DSB Bank. Andere sponsorovereenkomsten, tv-gelden, merchandisingverkoop, horeca-inkomsten, recettes en deelname aan de Champions League zorgen voor de overige inkomsten van AZ. De vastgestelde en goedgekeurde begroting is daarmee sluitend voor dit seizoen.” AZ heeft een langdurige huurovereenkomst met betrekking tot het DSB Stadion. ”De hypotheekverstrekker is niet de DSB Bank, conform de richtlijnen van De Nederlandsche Bank”, meldt AZ. ”De huurgelden zijn opgenomen in de begroting van AZ.”