Opinie

    • Ik

God in de mis

Zaterdagmiddagconcert in de Utrechtse Dom. Een volle kerk luistert naar de Mis voor Acht Stemmen van Marc Antoine Charpentier. We zijn bij het Credo. Sinds het Concilie van Nicaea in 525 begint dat met de woorden : „Credo in unum Deum”. De solist pakt het anders aan. „Credo in unam Deam”, zingt hij met een stalen gezicht. God een vrouw?

Nog maar een paar eeuwen geleden zou deze zanger de kerk uitgesleurd zijn, ter dood veroordeeld en op de brandstapel onder gruwelijke pijnen aan zijn eind zijn gekomen.

Nu kraait er geen haan naar. In de hele Domkerk niet.

Wim van der Kraan

    • Ik