Win een scooter of 5000 euro

Joris Luyendijk zoekt nieuwe wegen voor de journalistiek en looft een prijs van 5.000 euro uit.

Brink, Lars van den

Vandaag heeft uw correspondent iets te bieden en iets te vragen. Het zit zo. Sinds ik in het voorjaar begon aan deze serie, word ik gevraagd als dagvoorzitter van congressen over elektrische auto’s, duurzame energie, klimaat, enzovoort. Daarop heb ik een paar keer ja gezegd, want zo spreek ik belangrijke spelers zonder dat er van die voorlichters omheen zoemen. Ik leer ook veel op zulke congressen, al raakt mijn gebakken-luchtdetector soms overbelast – waarover een andere keer meer, want ik had het over u, lezer.

Ik krijg betaald voor die dagvoorzitterschappen en dat geld wil ik niet zelf houden, want dat geeft de schijn van belangenverstrengeling. Zodoende zal ik eind volgende maand zo’n 5.000 euro hebben stuk te slaan, plus twee twee elektrische scooters – een betaling in natura laatst.

Hoe raak ik dit kwijt? Welaan lezer, ik nodig u uit om in mijn hoekje op de nrc-site een voorstel te doen: waar kunnen die twee scooters maximale impact hebben? Wilt u zelf een tijdje de auto uit? Heeft uw bedrijf een idee? Criteria lijken mij: terugdringing (wat is dat toch een verschrikkelijk woord!) van stikstof en lawaai in een Nederlandse binnenstad, vermindering van olieconsumptie, verlaging van de filedruk. Ik stel me zo voor dat degenen die straks op die scooters forenzen, of bezorgen of wat u ook bedenkt, een blogje bijhouden over de ervaringen, gelinkt aan mijn hoekje op de site. Lezers kunnen over een paar weken alle voorstellen beoordelen en de winnaars kiezen.

Dan die 5 mille. Ik heb na 18 afleveringen geleerd dat de elektrische auto geweldige beloftes inhoudt, maar dat de haalbaarheid fundamenteel onzeker is, dat wil zeggen, hoe meer je erover te weten komt, hoe meer je beseft hoe weinig we nog zeker kunnen weten. De Vraag met hoofdletter V is daarom volgens mij nu niet: is de elektrische auto een goed idee? De Vraag is: moet Nederland vooroplopen met de kennisontwikkeling erover?

Mijn antwoord is ‘ja’, en daarom richt ik bij deze de Elektrische Scriptieprijs 2010 voor HBO/WO op, met een vooralsnog eerste en enige prijs van 5.000 euro.

De gedachte is dat als studenten in Nederland hun scriptie over een aspect van de elektrische auto gaan schrijven, zij zelf veel kennis vergaren, maar ook hun begeleiders dwingen tot bijlezen. Twee vliegen in één klap.

Tot nu toe bestaat de jury van de prijs uit Joris Luyendijk, mijzelf en schrijver dezes, maar heel graag zou ik er tenminste drie personen bijhalen. En zo kom ik weer bij u, lezer. Wie koopt voor vijfduizend euro een plaats in mijn jury? Het is inderdaad best een bedrag – ik had het ook best zelf willen houden – en ik heb ook nog kapsones: ik wil namelijk geen geld van de afdeling voorlichting van een ministerie of multinational of lobbyclub. Het legendarische triumviraat dat nu de jury vormt, zoekt onafhankelijke en nieuwsgierige burgers, die hopelijk fiscaal aftrekbaar en op persoonlijke titel de inzendingen mee beoordelen. Je kunt natuurlijk ook met een groep mensen het geld bij elkaar brengen en één jurylid afvaardigen. Doe met een sportvereniging of studentenhuis of automobielclub een paar dagen uitzendwerk en je hebt het bedrag bij elkaar.

Enfin. Als niemand reageert is dat ook een interessante bevinding (tandenknarsend geluid in de mond van uw correspondent), maar ik hoop stiekem op minimaal drie personen. Dan hebben we twintig mille, wat een eerste prijs mogelijk maakt van 12.000 euro, een tweede van vijfduizend en een derde van drieduizend. Mochten zich nu bijvoorbeeld 20 enthousiastelingen melden, dan is dat geen reden voor paniek maar maken we er gewoon een gezellige boel van, en brainstormen daarna waar die overige 80 mille het best heen kan.

Voor de duidelijkheid: de prijs gaat naar de scriptie die onze kennis over de elektrische auto het meest vooruit helpt. Bijvoorbeeld een briljante ontdekking die voor eens en voor altijd de elektrische auto diskwalificeert. Een historisch onderzoek naar het falen van de eerste elektrische auto begin vorige eeuw, een milieukundig onderzoek naar accu-recycling, een mediastudie over de beeldvorming rond elektrische auto’s. Vrijwel iedere studie raakt ergens aan mobiliteit, en dus ook aan elektrische.

Ik heb de afgelopen maanden vele dagen om niet gewerkt, met dat fonds van 5 mille als resultaat. Wie van u matcht deze inspanning? U stimuleert er de wetenschap mee, u houdt er een paar hele leuke bijeenkomsten aan over, en u biedt weerwerk aan het apathische cynisme dat ons prachtland nu soms zo in de greep lijkt te hebben.

Aanmelden via joris@nrc.nl.De volgende aflevering staatal op nrc.nl/nrcweekblad.Reageren kan hier ook.

    • Joris Luyendijk