Wilders is geen fascist

Rob Riemen maakt Geert Wilders uit voor fascist en vergelijkt hem doodeenvoudig met Hitler en Mussolini (Opinie & Debat, 26 september). Wilders zou, net als de dictators destijds, een beweging leiden en geen democratische partij. Het is Riemen tijdens de geschiedenislessen misschien ontgaan, maar Hitler heeft bijna vanaf het begin een politieke partij (hoe weerzinwekkend ook) geleid, de NSDAP, die al in 1920 was opgericht. Vanaf 1924 deed deze partij mee met de verkiezingen.

Ook Riemens argument van de zondebok klopt niet; Wilders heeft kritiek op de islam als religie en dan met name op de wijze waarop deze gestalte krijgt en strijdig is met allerlei verworven rechten (bijvoorbeeld ten aanzien van de positie van vrouwen en homo`s). Daarbij hebben opvattingen in de sfeer van rassenleer en Lebensraum, zoals die bij Hitler een prominente rol speelden, geen enkele plaats in de opvattingen van Wilders; ze komen er (gelukkig) niet in voor.

Ten slotte de vergelijking met de theorie van het Gesundes Volksempfinden. Ook hier geeft Riemen blijk van een fundamenteel gebrek aan historische kennis. Deze theorie was voor de nazi`s een zelfstandige rechtsbron, waarmee de wet omzeild kon worden als die niet goed van pas kwam en waarmee dus het legaliteitsbeginsel, zoals wij dat tegenwoordig ook kennen, grof geweld werd aangedaan. Ik heb Wilders nooit dit soort opvattingen horen verkondigen.

    • B. Benard Wassenaar