Verdeeldheid op slotdag klimaattop

Bangkok, 10 okt. - De klimaatconferentie in Bangkok is gisteren geëindigd in grote onenigheid tussen rijke en arme landen. De conferentie was een van de laatste mogelijkheden om de grote lijnen te bepalen van een klimaatverdrag dat in december in Kopenhagen zou moeten worden gesloten. Pagina 5