Leers gebruikte functie 'privé'

Gerd Leers heeft zijn positie als burgemeester van Maastricht ingezet voor privébelangen. Hij deed dat bij een conflict over zijn vakantievilla in Bulgarije. Dit blijkt uit een publicatie vandaag in NRC Weekblad.

Gerd Leers schakelde in december vorig jaar de Bulgaarse ambassadeur in Nederland in, bij een conflict met de bouwer van zijn villa in Byala, aan de Zwarte Zee. De brief aan de ambassadeur ondertekende hij met „Gerd Leers, burgemeester van Maastricht.” De ambassadeur nam hierna, om Leers ter wille te zijn, contact op met het Openbaar Ministerie in Bulgarije.

Leers kocht de vakantievilla in september 2006 van een projectontwikkelaar waarvan een van zijn ambtenaren mede-aandeelhouder is. In het bijzijn van vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar had Leers ontmoetingen met de burgemeester van Byala en de premier van Bulgarije.

Volgens de Maastrichtse ambtenaar was sprake van „lobbywerk”. De politici hadden invloed op de besluitvorming over de bouw van een jachthaven bij het villapark.

Leers weerspreekt dit: „Het waren beleefdheidsbezoeken. Ik heb privé en zakelijk steeds gescheiden gehouden.”

Op initiatief van Leers hebben B en W van Maastricht vorige week besloten tot een onderzoek naar de gang van zaken rond het vakantiepark. Dit onderzoek wordt gedaan door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Volgens deskundigen heeft Leers de schijn van belangenverstrengeling onvoldoende vermeden, waarmee hij heeft gehandeld in strijd met de gedragscode voor de burgemeester van Maastricht.

Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht, vindt dat Leers zich in een kwetsbare situatie heeft begeven waarin het steeds moeilijker werd zijn persoonlijk belang en dat van de gemeente uit elkaar te houden.

„Leers is onvoorzichtig geweest”, concludeert Jan Reijntjes, emeritus-hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit. Volgens Reijntjes heeft Leers zichzelf in „een bedenkelijke situatie gemanoeuvreerd”.

Weekblad: pagina 16-21

    • Paul van der Steen
    • Joep Dohmen