Lakeman maakt een belangrijke misrekening

Een aspect waar iedereen aan voorbij lijkt te gaan is dat meneer Lakeman met zijn Stichting Hypotheekleed een belangrijke misrekening maakt (NRC Handelsblad, 7 oktober). Hij komt op voor debiteuren van de bank, mensen met een `foute` hypotheeklening. Hij stelt het faillissement van DSB te bewerkstelligen omdat hij verwacht in een curator een betere gesprekspartner te treffen.

Maar Lakeman vergeet dat de curator eerst en vooral voor de schuldeisers van de bank aan het werk gaat. Hij moet de boedel zien te maximaliseren. Het ligt voor de hand dat de curator zich veel harder dan het huidige management zal opstellen. Er is voor hem geen enkel commercieel argument om de klanten van Lakeman tegemoet te komen. Dat lijkt er - nu er zoveel rumoer is - voor de huidige directie wel te zijn.

Het is een misvatting dat de curator zou worden aangesteld om gerechtigheid te bevorderen. Laat staan morele gerechtigheid.

    • Bert Oosthout Berkel