Houd werkers langer gezond

Ruim 30 procent van alle werkenden geeft een afgenomen werkvermogen en een toegenomen herstelbehoefte aan. Maar wie in de categorie 55-64 jaar nog werkzaam is, voelt zich niet minder gezond dan werkenden in jongere leeftijdscategorieën. De ongezonden zijn al eerder uit het arbeidsproces weggeselecteerd. Gegevens uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO) laten zien dat werknemers met een hoge opleiding, een goede gezondheid, met beperkte werkdruk, veel autonomie, mogelijkheden om korter te werken, en goede arbeidsvoorwaarden tot na hun 65e willen doorwerken.

Voor anderen is het werk echter zwaar en dat geldt vooral voor degenen met een beperkte opleiding, beperkte gezondheid en beperkte belastbaarheid. Transportsector, industrie en bouwnijverheid hebben moeite om oudere werknemers in dienst te houden. Net zoals het onderwijs en de gezondheidszorg. In deze situatie ontwikkelen zich gezondheidsklachten die inzetbaarheid beperken.

Om de arbeidsparticipatie te verhogen is aandacht van belang voor kwaliteitseisen aan arbeid en op een maatwerk gericht loopbaanbeleid, die het mogelijk maken gezond de 65-jarige leeftijd te bereiken. Opleiding en training horen hier onlosmakelijk bij.

In de huidige discussie ligt het accent op de financiering van de AOW met als enige oplossing het verhogen van de leeftijdsgrens naar 67 jaar. Toch moet niet de levensverwachting maar de gezondheid het uitgangspunt zijn. Gezond werk is een voorwaarde voor een hoge arbeidsparticipatie. Op dit moment is minder dan de helft van de 55-plussers in staat om betaald werk te verrichten. Het werk is fysiek of mentaal te zwaar.

Ons voorstel is eerst er voor te zorgen dat de arbeid geschikt wordt gemaakt om gezond en arbeidsgeschikt 65 jaar te worden. Het aantal werkenden zal dan vanzelf toenemen. Het is aan de andere kant onbegrijpelijk dat mensen die langer willen doorwerken na hun 65e, belemmeringen ondervinden.

    • Gezondheid bij het Umcg
    • Sorgdrager
    • J.W. Groothoff
    • J.J.L. van der Klink