Het is erger om een onschuldige te veroordelen

De president van het gerechtshof in Arnhem, Dick van Dijk, stelt dat het laten lopen van een schuldige even erg is als het veroordelen van een onschuldige (NRC Handelsblad, 24 september). Dat is een bekend misverstand. Voor de helderheid: als het een veroordeelde crimineel lukt om te vluchten, is dat heel erg. Het veroordelen van een onschuldige heeft echter tot gevolg dat de echte dader óók nog vrij rondloopt. Om nog maar te zwijgen van de enorme inbreuk op de rechtsstaat als de staat een onschuldige burger vastzet. Dat is dus niet even erg, maar erger dan het slechts laten lopen van een misdadiger.

    • Sven Bontje Leiden