Gang ùt, nesso 5

In het interview over het woordenboek Oud-Nederlands wordt beweerd dat het woord kwena dat getrouwde vrouw betekent uit het Nederlands is verdwenen. In reactie daarop beweert prof. dr. Marijke van der Wal, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Nederlands, dat het in het Middelnederlands wel degelijk nog voorkomt als het woord quene dat oudere vrouw of oud wijf betekent. Ik vraag me af of het nog steeds gebruikte woord kenau (manwijf) geen afgeleide is van beide woorden. Kenau komt voor als Nederlandse vrouwennaam in de 16de eeuw.

Wetenschapsbijlage 26-09 en 03-10-09

Naschrift:

Hoogleraar Van der Wal laat weten dat het woord kenau geen afgeleide is van kwena/ quene. Het komt van de eigennaam Kenau Simons Hasselaar, bekend uit het beleg van Haarlem in de tachtigjarige oorlog. Die eigennaam Kenau heeft geen relatie met het woord kwena/quene.

Redactie wetenschap

    • Theo van Deventer Per E-Mail