Een tweede studie kost de universiteit ook geld

Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA) stelt dat een hoog collegegeld voor een tweede studie helemaal geen probleem is (NRC Handelsblad, 5 oktober). Mits de student de twee studies ongeveer tegelijkertijd afmaakt.

Voor de student lijkt dit inderdaad een oplossing, maar voor de universiteit ligt het anders. Die krijgt namelijk alleen overheidsgeld voor het eerst behaalde diploma. Kennelijk denkt van Dijk, nota bene zelf hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dat de door de universiteit geleverde inspanning voor het tweede diploma niet betaald hoeft te worden.

    • Universiteit Leiden