Composteren (1)

Maarten `t Hart schrijft boeiend hoe waardevolle koolstofketens bij crematie als milieuvervuilend gas uitgestoten worden (NRC Weekblad, 3 oktober). Composteren is veel beter en dan het liefst door het lijk te vermalen in een `body grinder` en uit te strooien op het land. Dat is nogal afstotend en gelukkig kan het body-vriendelijker: natuurbegraven in een ecologische kist, in de natuur of op een plek waar de natuur juist hierdoor een kans krijgt. Geen grafsteen en onnatuurlijk gedoe. Op een natuurbegraafplaats voel je de cyclus van dood en leven. Je keert niet terug tot stof maar gaat weer op in de natuur.

Zie ook pagina 24 en 25, over `ecologisch verantwoord` begraven.

    • Marc Delhaise