Circus Ardipithecus

De bestudering van Ardipithecus en eerder ook Lucy en andere fossielen van mensachtigen is ongetwijfeld interessant. De publicaties hierover gaan er echter meestal impliciet van uit dat dit onze voorouders zijn. Evolutionair gezien zal dit in vele (de meeste?) gevallen niet zo zijn. De evolutionaire `stamboom` van het leven bevat een enorme hoeveelheid takken. Verreweg de meeste daarvan zijn doodlopend, d.w.z. uitgestorven. Als we terugrekenen van de mens (of andere nu levende wezens) leiden alle stappen en stapjes tot een eencellige miljarden jaren geleden. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle fossielen die we vinden toebehoren aan wezens die op zo`n lijn naar het heden liggen. Veel vaker zullen die tot zo`n uitgestorven tak behoren. Een recent - goed gedocumenteerd - voorbeeld is de Neanderthaler, een mensachtige die gemeenschappelijke voorouders had met de moderne mens. Maar dat betekent allerminst dat de moderne mens van de Neanderthaler afstamt. Evenzo is de kans heel groot dat Lucy en Ardipithecus geen directe voorouders van de moderne mens zijn maar behoren tot een uitgestorven tak van de afstammingslijn van de mens.

Wetenschapsbijlage 26-09 en 03-10-09

    • Marcel Ehrlich Voorschoten