`Bezuiniging geen uitgemaakte zaak`

Den Haag, 10 okt. - De belangrijkste ideologen van PvdA en CDA zijn het oneens over de in te voeren bezuinigingen. Voor Monika Sie, directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, is het ”nog geen uitgemaakte zaak dat er fors bezuinigd moet worden”. Volgens haar moet onder andere de hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens worden afgeschaft en de AWBZ progressiever worden. Directeur Raymond Gradus van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA vindt dat met name hervormingen en versoberingen bij de zorg, de werkloosheidswet en de woningmarkt tot grote besparingen moeten leiden.

Opinie & Debat, pagina 1-3