Bedoelde u misschien dat de ezelin waarschuwde?

In uw commentaar (Opinie & Debat, 3 oktober) stelt u dat de Nederlandse ministers zich gedragen als Bileams ezel, die voor zijn beurt sprak. Echter, volgens het bijbelverhaal (Numeri 22:22-35) sprak de ezelin niet voor haar beurt, maar namens God, en wel nadat zij Bileam al tweemaal behoed had voor een dodelijke bedreiging en daarvoor met stokslagen was beloond. Nadat de ezelin zich hierover had beklaagd, werden Bileams ogen geopend en zag hij de engel die op het punt stond om hem te doden. Uw vergelijking gaat dus enigszins mank. Als u bedoeld heeft dat de ezelin waarschuwde voor een groot en niet erkend gevaar, dan hadden sommige bewindsleden zich hierin wel herkend. Dat zij niet gewacht hebben op de (figuurlijke) stokslagen is dus wel begrijpelijk, al blijft het te betreuren dat deze regering blijkbaar niet in staat is om een gemeenschappelijk standpunt uit te dragen.

    • Piet Kakes Amsterdam