Tsjechië dwars bij EU-verdrag

De Tsjechische president Václav Klaus heeft een nieuwe voorwaarde gesteld voor hij het EU-verdrag van Lissabon wil tekenen. Hij wil dat in het verdrag een voetnoot komt te staan over het Handvest van de Grondrechten, dat de rechten van EU-burgers beschrijft. Dat handvest wordt juridisch bindend als Lissabon van kracht wordt. Nu de Ieren vorige week in een referendum ja hebben gezegd tegen het EU-verdrag, is de ratificatie bijna afgerond. Alleen de handtekeningen van de Poolse en Tsjechische presidenten, beiden tegenstanders van het verdrag, ontbreken nog. De druk op beide landen is groot. De Poolse president zal zaterdag het verdrag tekenen. (AP)