Stad Utrecht versobert verkeersplan

Utrecht versobert zijn nieuwe verkeersplan, maar houdt vast aan de nieuwe verbindingsweg tussen het westen van de stad en de rijksweg A2.

Voor een tunnel in deze zogenoemde Spoorlaan moeten in Utrecht-West enkele tientallen huizen worden gesloopt.

Dat staat in de jongste versie van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU), dat het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft gepresenteerd.

Het plan, bedoeld om de verkeersdruk te verminderen en schonere lucht te krijgen, is omstreden. Het leidde eerder tot aftreden van drie wethouders en het vertrek van GroenLinks uit het college. De VVD nam dit voorjaar die plaats in het college in, naast CDA, PvdA en ChristenUnie.

In het aangepaste ALU is de felbekritiseerde verdeling van de binnenstad in vier zones niet meer opgenomen. Volgens het oude plan zouden automobilisten niet van de ene zone naar de andere kunnen rijden, maar via een soort ringweg helemaal moeten omrijden. Het college wil doorgaand verkeer nu alleen nog weren – via zogenoemde knips – op plekken waar de lucht heel vies is. De knips zullen verdwijnen als aannemelijk is dat de lucht schoon genoeg blijft.

Gehandhaafd is het plan voor de Spoorlaan. Die moet de verkeersdruk in enkele oude wijken in het westen van de stad verminderen en bijdragen aan een hogere luchtkwaliteit. De tunnel komt onder een doorgaande weg in Utrecht-West, het deel van de stad waar verkeersdrukte tot de grootste problemen leidt.

In het Utrechtse plan staan maatregelen om in 2015 te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De stad haalt die nu niet. Hierdoor loopt de gemeente het risico dat ‘Brussel’ grote bouwplannen tegenhoudt.

Om de lucht schoon en de stad bereikbaar te houden, moet de gemeente volgens het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht in de komende twintig jaar voor 1,45 miljard euro investeren. Volgens het college is voor circa 900 miljoen euro van dit bedrag dekking gevonden, zodat alle milieumaatregelen zijn uit te voeren. Voor de overige 600 miljoen – nodig voor onder andere een nieuw tramnet – rekent de gemeente op rijk, provincie en stadsregio.

De gemeenteraad beslist op 3 december of het ALU wordt uitgevoerd. Voor die tijd zijn er uitlegsessies en inspraakronden.