Regenteske reflex

Het woord van de week is ‘deplorabel.’ Het is een fraai woord dat klaagzangen, jammerklachten en reien wenende vrouwen evoceert met de handen in wanhoop ten hemel geheven. Het woord komt uit een e-mail van het PvdA-kamerlid Diederik Samson en refereert aan de staat waarin zijn partij zich volgens hem op het moment bevindt. De PvdA staat in de meest recente peilingen op een historisch dieptepunt.

De kritiek richt zich op fractievoorzitter Mariëtte Hamer, die tijdens de Algemene Beschouwingen het gezicht van de partij was en dat gezicht was het gezicht van een bibliotheekmoeder met een abonnement op de Leesmap die een toespraak houdt bij het jubileum van de tennisclub. Ze werd geparodieerd in Koefnoen. Jeltje van Nieuwenhoven zinspeelt in De Wereld Draait Door op haar aftreden. Samson ruikt bloed. ‘Deplorabel.’ Met dat woord krijgt hij haar wel weg. Waarna zal worden geroepen om een frisgewassen gezicht met olijke krulletjes zoals het gezicht van Samson.

Maar Wouter Bos spreekt op zijn weblog zijn steun uit voor Hamer. Mede namens partijvoorzitter Ploumen schrijft hij: ‘Omdat we allebei vinden dat de partij, juist nu we het zwaar hebben, wel de juiste discussies moet voeren. [...] En moeten we het niet willen hebben over Mariëtte Hamer. Zij heeft een hondsmoeilijke baan in heel zware tijden en verdient daarbij ons aller steun. [...] En nu aan het werk allemaal!’

De toon van dit bericht laat feilloos zien waar het mis gaat bij de PvdA. Discussies kunnen wel (liever niet natuurlijk), maar het moeten wel de juiste discussies zijn. Welke dat zijn, bepalen de leider en de voorzitter. Mond houden en aan het werk. De PvdA is immers een banenmachine voor partijprominenten. Dus niet te veel discussiëren en gewoon doen wat de leider zegt. Het is de regenteske reflex van een regenteske partij die ten onder is gegaan sinds zij op arrogante wijze Melkert op de premierstoel van Kok wilde parachuteren en van geen discussie wilde weten.

Het ging al eerder mis. Toen Wim Kok de ideologische veren wilde afschudden. Van een regentenpartij met idealen werd de PvdA een regentenpartij zonder idealen.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer