Kroes gaat akkoord met Nederlands corporatiestelsel

Den haag. Minister Van der Laan (Wonen, PvdA) heeft een mondeling akkoord bereikt met eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging) over het Nederlandse corporatiestelsel. Dat zei hij gisteren in een debat in de Tweede Kamer. Brussel vindt al jaren dat het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid niet voldoet aan de EU-regels voor vrije concurrentie. Zo staat de overheid garant bij leningen, waardoor corporaties die goedkoper kunnen krijgen. Ook verhuren corporaties huizen aan middeninkomens, volgens Kroes oneerlijke concurrentie met commerciële verhuurders. Verder was onduidelijk of de Vogelaarheffing, waarmee corporaties uit heel Nederland meebetalen aan de veertig achterstandswijken, door Europa als staatsteun zou worden gezien. Door de deal met Kroes mogen corporaties ook middeninkomens tot 33.000 euro van een woning voorzien, zodat politieagenten en leraren niet op de vrije markt zijn aangewezen. Wel moeten ze 90 procent van hun huizen toewijzen aan mensen met inkomens tot de huurtoeslaggrens van 28.475 euro. Ook mag de overheid financiële achtervang blijven.