Deventer moord 1

In zijn artikel over de Deventer moordzaak (Boeken, 02.10.09) schrijft Arjen Fortuin ten onrechte dat Ernest Louwes zich schuldig maakt aan `verschrijvingen die iets kolderieks hebben`. Louwes bedankt deskundigen omdat zij zich dusdanig kwetsbaar hebben opgesteld dat hun professionaliteit in het geding kon komen (`die hun professionele integriteit op het spel wilden zetten`). Hij gebruikt integriteit hier in de eerste betekenis van het woord, namelijk ongeschonden toestand, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de betekenis ervan in de zinsnede `de integriteit van het menselijk lichaam`. De recensent is kennelijk slechts op de hoogte van de connotatie onomkoopbaarheid, rechtschapenheid.

    • Hennie Meijer-Van Gelder