Als ik prins was...

Politici vinden dat de Oranjes salaris moeten inleveren en belasting moeten afdragen, lees ik in nrc.next (8 oktober). Als ik de prins was dan verkocht ik gewoon een van de huizen van de Oranjes (Drakenstein bijvoorbeeld?). Vroeger had de koning een buitenverblijf binnen Nederland, later binnen Europa en nu ergens op de wereld. Dat is gewoon een gevolg van het `kleiner` worden van de wereld. Willem-Alexander moet afstand doen van eenbuitenverblijf dichter bij huis. Op deze manier wordt het project in Mozambique `budgetneutraal`. Scheelt ook nog vliegkilometers als hij de vakantie in Mozambique combineert met zijn buitenlandse trips.

    • Rien van der Post Nuenen