Verplichte rekentoets voor middelbare scholieren vanaf 2014

Den Haag. Alle middelbare scholieren moeten vanaf 2014 als onderdeel van de eindexamens een rekentoets maken. Deze toets komt los te staan van het wiskunde-examen. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren geschreven aan de Tweede Kamer. Met de invoering van de rekentoets, die zal meetellen voor het diploma, hoopt de bewindsvrouw ”de rekenvaardigheden in het voortgezet onderwijs beter te onderhouden”. Volgend jaar beginnen duizend middelbare scholieren met een proeftoets. Opmerkelijk is dat veel hogescholen en universiteiten hun eerstejaarsstudenten ook al onderwerpen aan een rekentoets. De invoering van deze toetsen wordt algemeen gezien als een maatregel die noodzakelijk is totdat de studenten weer beschikken over voldoende rekenvaardigheid. Van Bijsterveldt voert de examentoets permanent in. De aankondiging van de rekentoets komt tegelijk met de definitieve vaststelling van de `referentieniveaus` van taal en rekenen. Hierin staat beschreven welke lesstof kinderen op diverse momenten in hun schoolcarrière moeten beheersen. Ze zijn bedoeld om op de lange termijn te garanderen dat het niveau van de leerlingen minstens gelijk blijft.