Stichting wil ook DNB voor rechter dagen

De Stichting Hypotheekleed zal De Nederlandsche Bank (DNB) aansprakelijk stellen voor schade die klanten van de DSB Bank geleden hebben. Dat zegt stichtingsvoorzitter Pieter Lakeman.

Volgens Lakeman is de DNB „medeplichtig” aan de schade die mensen hebben geleden door het afsluiten van verzekeringen bij de DSB. De DNB heeft volgens hem onvoldoende toezicht gehouden en had bestuurders van DSB moeten vervangen wegens „immoreel handelen”.

De stichting wil nog dit jaar een oordeel van de rechter over het tekortschieten van DNB. Daarna wil de stichting schade claimen bij DNB. Lakeman lichtte de nieuwe actie toe op een persconferentie in Den Haag.

Rond de bank van Dirk Scheringa is nieuwe onrust ontstaan sinds Lakeman op televisie klanten had opgeroepen om massaal hun geld bij de bank weg te halen. De website van de bank was daarna slecht bereikbaar voor klanten. Volgens de DSB was de site gehackt.

Veel klanten van DSB zijn in problemen geraakt doordat zij met dure verzekeringen zijn opgezadeld toen zij een hypotheek of een krediet bij de bank uit Wognum afsloten. Het gevolg was onder meer dat mensen een hypotheek hadden die veel hoger was dan de waarde van hun huis.

Volgens Lakeman wist DNB al jaren van deze koppelverkoop van hypotheek en verzekering door de DSB. Bij de verkoop van de verzekeringen streek de DSB in veel gevallen hoge provisies op, volgens Lakeman soms tot wel 80 procent.

Lakeman herhaalde gisteren dat een snel faillissement van de DSB Bank het beste is voor de gedupeerden, waarna een curator de claims kan behandelen. Wel staat volgens hem vast dat de DSB niet genoeg middelen heeft om de claims van gedupeerden te betalen. Daarom zal de stichting zich wenden tot de DNB als „medeplichtige”.