Kwart bevolking wereld is moslim

Washington, 8 okt. - Er zijn 1,57 miljard moslims in de wereld, bijna een kwart van de wereldbevolking, zo heeft het Amerikaanse Pew Forum over religie en openbaar leven berekend op basis van censusgegevens uit 232 landen en gebieden. Het onderzoek, dat drie jaar heeft geduurd, geeft volgens Pew de meest precieze informatie tot dusverre over het aantal moslims en hun verspreiding over de wereld. De meeste moslims leven in Azië; Indonesië, Pakistan, India en Bangladesh voeren de landenlijst aan. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika leeft 20 procent van de moslims. Europa huisvest 38 miljoen moslims, ongeveer 5 procent van de Europese bevolking.

Rapport moslimbevolking pewforum.org