God schiep niet de hemel en de aarde, hij scheidde ze

Rotterdam, 8 okt. - De beroemde beginzin van het bijbelboek Genesis (`In den beginne schiep God hemel en aarde`) gaat helemaal niet over een echt nieuwe schepping van hemel en aarde uit het niets. Dat is de uitkomst van een uitvoerige taalkundige en culturele analyse door de Nijmeegse theoloog Ellen van Wolde. Zij presenteert die morgen in haar oratie als hoogleraar Oude Testament in Nijmegen. Volgens haar kan het Hebreeuws van deze zin beter vertaald worden als: `In het begin waarop God de hemel en de aarde scheidde, en de aarde ongegrond was en zonder fundament, en duisternis over de diepte lag, en Gods adem zwevende was over de wateren, zei God: ”Er zij licht”.` Cruciaal is dat volgens Van Wolde het Hebreeuwse woord bara niet het scheppen van iets nieuws betekent, maar het scheiden van zaken die al eerder bestonden.