APK-keuring

Mijn laatste hoofdrekensom maakte ik lang vóór de oorlog tegen terreur, misschien nog vóór de Tweede Golfoorlog. Op mijn eindexamen mocht ik gewoon m’n rekenmachine meenemen.

Dat gaat veranderen. Gisteren kondigden de twee onderwijsstaatssecretarissen aan dat er een verplichte rekentoets op het eindexamen komt. Waarschijnlijk komt daar straks een ouderwets dictee bij, want dit grapje wordt uit een speciaal potje (115 miljoen) betaald dat het reken- en taalniveau moet opschroeven.

Op zich niet onaardig bedacht natuurlijk. Als je de normen voor CO2 uitstoot strakker wilt krijgen, neem je die ook op in de apk-keuringseisen.

Toch ligt dit complexer. Waarom rekenen en schrijven onze kinderen zo belabberd? Dat is al heel lang bekend. Behalve door het algehele verval der zeden, het comazuipen en de grote teloorgang van onze westerse beschaving en die van ons land in het bijzonder, komt het doordat pabostudenten nauwelijks meer kunnen schrijven en rekenen. Daardoor brengen zij een generatie van nog achterlijker schoolkindertjes groot, die ons op hun beurt weer verder de drek in trekken en tot pispaaltje onder de kennislanden maken.

Om die neerwaartse spiraal te doorbreken, moet je je middelen slim inzetten. Aan de basis. Zoals je de nieuwe CO2-normen eerst bij de auto-industrie neerlegt en pas in tweede instantie in de apk-keuring, zo moet je zorgen dat eerst die pabostudenten hun basiskennis op orde krijgen.

Daarna zal die extra rekentest niet eens nodig blijken. Bij een kandidaat-banketbakker ga je ook niet zijn ingrediëntenkennis, kneedtechniek, timing en snijvaardigheid afzonderlijk toetsen. Je zet hem in de bakkerij en laat hem een taart bakken.

Taal en rekenen zitten per definitie vervlochten in praktisch alle andere vakken. Schrijf een opstel en je test in één ruk spelling, betoogopbouw, logisch denken, taalgevoel, grammatica. En rekenen is zelfs bij niet-bètavakken als geschiedenis te toetsen.

Wie een slimme generatie wil kweken moet de schaarse onderwijsmiljoenen slim inzetten. Niet met overbodige eindexamentoetsen, maar met een verplichte taal- en reken-apk voor basisschoolleraren.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts