Rentestap Australië sterkt beurzen

Op de financiële markten is gunstig gereageerd op de renteverhoging die de Australische centrale bank gisteren doorvoerde. De prijs van goud, waarvan Australië een belangrijke producent is, ging omhoog tot een record van tegen 1.045 Amerikaanse dollar per ounce (31,1 gram). Op de aandelenbeurzen gingen de koersen wereldwijd omhoog, omdat de renteverhoging in Australië werd gezien als een teken dat het wereldwijde economische herstel doorzet.

De rente voor de geldmarkt in Australië ging omhoog van 3 procent to 3,25 procent. Australië is het eerste land van de G20, de groep van belangrijkste landen van de wereldeconomie, die de tarieven opschroeft. Verdere verhogingen op de middellange termijn werden door de centrale bank niet uitgesloten.

Op de financiële markten werd vanmorgen niet verwacht dat de stap elders snel navolging krijgt. Zowel van de Verenigde Staten als van de eurozone wordt verwacht dat zij hun zeer lage rentes nog lang onveranderd houden, zij het dat een grondstoffenproducent als Noorwegen ook tot de mogelijke vroege renteverhogers kan behoren. Wel zal, volgens uitlatingen van centralebankiers afgelopen weekeinde tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds in Istanbul, een verkrapping van het monetaire beleid voorafgaan aan het beleid van overheden om hun begrotingstekorten te beteugelen.

Breaking views: pagina 16