Hedwige straks met harde hand ontpolderd?

mosselAls het kabinet vrijdag besluit het verdrag (2005) met de Belgen uit te voeren en de Westerschelde te laten verdiepen én de Hedwigepolder onder water te zetten, is de kous daarmee af? Waarschijnlijk niet.

De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) meldde gisteren dat de (Belgische) eigenaar van de Hertogin Hedwigepolder tot de hoogste rechter wil doorprocederen als zijn polder wordt onteigend en ontdijkt.

In Zeeland is intussen een zo te zien breed gedragen verzet tegen het ontpolderen op de been gekomen nadat het kabinet in april had besloten toch maar buitendijks nieuwe natuur te zoeken om de schade van eerdere uitdiepingen van de vaargeul goed te maken.

Nadat de Belgen trammelant hadden gemaakt over het Haagse getreuzel, onderstreepte het kabinet dat in april een ‘dubbelbesluit’ was genomen: we doen dit, tenzij we dat doen. RTL onthulde een partijtje publicitair pim-pam-petten in de ministerraad. Er is wat afgeaarzeld en aan commissies gevraagd.

Basisprobleem blijft dat in 2005 een verdrag is gesloten waar Nederland zo te zien onvoldoende wijzer van werd. een derde verdieping van de vaargeul beloven én een Zeeuwse polder opofferen aan de natuur is, zelfs met Belgische financiële compensatie, geen werelddeal.

Ironisch is dat veel containerschepen op het ogenblik halfvol naar Antwerpen varen. Door de crisis hebben zij de verdieping nu niet nodig. Maar als de economie weer aantrekt zullen de Vlamingen zeker een verdere verdieping vragen. Wat moet er dan? Nog meer ontpolder-compensatie? Nu al moet blijken of de Hedwige gemoedelijk ontruimd zal worden.