Kamer: Uruzgan stopt in 2010

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Nederlandse militairen zich volgend jaar definitief terugtrekken uit Uruzgan. Een motie van deze strekking is gisteren door het parlement aangenomen. Alleen regeringspartij CDA en oppositiepartij D66 stemden tegen. De aanvaarding van deze motie, die vorige week werd ingediend door de regeringsfracties van PvdA en ChristenUnie betekent een gevoelige nederlaag voor minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA). Hij was juist op zoek naar meer ruimte waardoor Nederland na het aflopen van het mandaat van de Uruzgan-missie op 1 december volgend jaar, toch nog militair betrokken zou kunnen zijn in Afghanistan. D66 stemde tegen uit staatkundige overwegingen. Volgens de partij – die in 2007 tegen verlenging van de missie was – moet het kabinet eerst met een voorstel komen alvorens de Kamer een inhoudelijk standpunt kan bepalen. (NRC)