Justitie: Scholten vervalste document

Voormalig directeur Willem Scholten van het Havenbedrijf Rotterdam heeft de overeenkomst over miljoenengaranties aan het RDM-concern van Joep van den Nieuwenhuyzen achteraf bijgesteld.

Justitie heeft een document ontdekt van eind december 2002 waarin het Havenbedrijf afsprak zich garant te stellen voor bankleningen aan RDM tot „maximaal 20 miljoen euro”. In het contract dat na de val van het RDM-concern in 2004 boven water kwam, stond dat Scholten voor „minimaal 100 miljoen euro” garanties zou verstrekken. Het laatste document, dat eveneens op 28 december 2002 gedateerd is, is volgens justitie „zeer vermoedelijk” pas in 2004 opgemaakt.

Dat bleek vanochtend tijdens de regiezitting in de strafzaak tegen advocaat Jacob Cornegoor voor de rechtbank Rotterdam. Deze voormalige raadsman van Van den Nieuwenhuyzen is medeverdachte in dit zogeheten Havenschandaal.

Scholten had als directeur van het Havenbedrijf buiten de gemeente om garanties ter waarde van ruim 183 miljoen verstrekt aan RDM. Justitie vermoedt dat hij hiervoor door Van den Nieuwenhuyzen is omgekocht.

Door het faillissement van enkele RDM-bedrijven werd de gemeente Rotterdam in 2004 opgezadeld met vorderingen ter waarde van ruim 100 miljoen euro. Gisteren werd bekend dat de grootste claim, 49 miljoen door het Britse Barclays, inmiddels van de baan is.

Het OM verdenkt advocaat Cornegoor van meervoudig valsheid in geschrift. Hij zou de Commerzbank met onjuiste ‘legal opinions’ opzettelijk op het verkeerde been hebben gezet. De Duitse bank verleende op basis van de door Scholten verstrekte garanties een krediet van ruim 38 miljoen euro aan RDM. Cornegoor heeft zich ten onrechte voorgedaan als advocaat van het Havenbedrijf, terwijl hij enkel voor RDM optrad. Justitie vermoedt een „listig samenspel”. De advocaat moet zich in het eerste kwartaal van 2010 voor de strafrechter verantwoorden, parallel aan de zaak-Scholten. De zaak tegen Van den Nieuwenhuyzen komt later aan bod.

De advocaat van Cornegoor erkent dat zijn cliënt in zijn ‘legal opinion’ over het hoofd heeft gezien dat Scholten voor de garanties toestemming van zijn raad van commissarissen moest hebben. Maar van valse opzet of kwade wil is in zijn ogen geen sprake. De advocaat van Willem Scholten, die vanochtend aanwezig was, wilde niet op de zaak reageren.