Hof EU: uitleveren Duitser is legaal

Rotterdam. EU-landen mogen onderscheid maken tussen eigen onderdanen en onderdanen van andere lidstaten bij de weigering om een Europees aanhoudingsbevel uit te voeren. Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald in een geschil tussen een in Nederland wonende Duitser en de Nederlandse staat. In 2006 vroeg justitie in Aken (Duitsland) om zijn aanhouding, omdat hij in Duitsland nog een gevangenisstraf moest uitzitten wegens drugshandel. De Duitser verzet zich tegen `overlevering` aan Duitsland. Hij wil zijn Duitse straf wel uitzitten, maar dan in Nederland, omdat hij in zijn tegenwoordige woonland de kansen op een geslaagde resocialisatie groter aanslaat. Daarom stapte hij naar de rechter, die de kwestie voorlegde aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Nederland levert eigen onderdanen in beginsel niet over, onderdanen van andere EU- landen kunnen pas op zo`n bescherming rekenen als zij langer dan vijf jaar ononderbroken in Nederland verblijven. Het hof bepaalde gisteren dat die voorwaarde toegestaan is.