EU en de media

In Brussel wordt vaak geklaagd dat de media te weinig aandacht besteden aan de EU, of een verkeerd beeld van ‘Europa’ schetsen. Het Montesquieu Instituut organiseert de komende drie dagen een internationale conferentie over de EU en de media. Zijn de klachten uit Brussel terecht en zo ja, wat kan er worden veranderd?

Kijk op www.montesquieu-instituut.nl