Er zijn genoeg vrouwen die fulltime werken

Waarom zijn er zo weinig vrouwen op hoge posities? Een veel gebruikt argument is dat weinig vrouwen fulltime willen werken (zie bijvoorbeeld B. Baarsma, Opiniepagina, 30 september).

Goed om even door te rekenen of deze argumentatie juist is. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is van de totale beroepsbevolking die fulltime werkt 23 procent vrouw en dus 77 procent man. Op grond hiervan is de verwachting dat bijna een kwart van de hoge functies door vrouwen bezet wordt. Het werkelijke percentage ligt echter veel lager, bijvoorbeeld 7 procent in raden van bestuur en 10 tot 12 procent in hoogleraarfuncties. Het is van economisch en maatschappelijk belang om te onderkennen dat deze lage percentages niet toegeschreven kunnen worden aan het aantal vrouwen dat fulltime werkt.