Advies over Hedwige: polder toch onder water zetten

rOTTERDAM. De alternatieve plannen van het kabinet voor het ontpolderen van de Hedwigepolder zijn niet toereikend om de natuur in de Westerschelde te herstellen. Dat is volgens bronnen in Den Haag de conclusie van een onderzoek naar alternatieven voor het onder water zetten van de landbouwpolder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen. Met de uitkomst van de studie lijkt een keuze van het kabinet dichterbij gekomen om de Hedwigepolder toch onder water te zetten. Daartoe hadden twee eerdere commissies de afgelopen jaren ook al geadviseerd, het laatste advies verscheen vorig jaar van een commissie onder leiding van voormalig VVD-minister Nijpels. Het kabinet wil aanstaande vrijdag een definitief besluit nemen over de kwestie. De Tweede Kamer is in meerderheid tegen het ontpolderen van landbouwgrond. Het alternatieve schorrenplan van het kabinet was afkomstig van onder meer het waterschap Zeeuws-Vlaanderen dat onder leiding staat van dijkgraaf Wybe de Graaf, tevens voorzitter van de afdeling Zeeland van het CDA, en vader van de politiek assistent van de p r e m i e r.

v© Lees achtergronden op nrc.nl/wester schelde