Vlinder in Panama reageert op El Niño

rotterdam, 6 okt. - Niet alle trekvlinders reageren op de klimaatverandering die het broeikaseffect teweeg brengt. De trek van de Panamese vlinder Aphrissa statira, een kleine gele vinder, blijkt vooral samen te hangen met El Niño. Dat is een meteorologisch verschijnsel dat zijn oorsprong vindt in veranderingen in luchtdruk boven, en watertemperatuur van, de Stille Oceaan. Het staat los van het broeikaseffect. A. statira trekt elk jaar dwars over Panama van de Atlantische kust naar de kust van de Stille Oceaan - en terug. De planten waarop de rupsen van de vlinder leven, ontwikkelen zich extra goed in El Niño-jaren. Dit blijkt bepalend voor het moment en de omvang van de trek. Amerikaanse onderzoekers rapporteren hierover in Global Change Biology.