Hof EU: uitleveren Duitser is legaal

Landen van de Europese Unie mogen onderscheid maken tussen eigen onderdanen en onderdanen van andere lidstaten bij de weigering om een Europees aanhoudingsbevel uit te voeren.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie vanochtend bepaald in een geschil tussen een in Nederland wonende Duitser en de Nederlandse staat.

De Duitser woont en werkt in Nederland sinds medio 2005. In juli 2006 vroeg justitie in Aken (Duitsland) om zijn aanhouding, omdat hij in Duitsland nog een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden moest uitzitten wegens drugshandel. Enkele weken later werd hij in Nederland aangehouden.

De Duitser verzet zich tegen ‘overlevering’ aan Duitsland. Hij wil zijn Duitse straf wel uitzitten, maar dan in Nederland, omdat hij in zijn tegenwoordige woonland de kansen op een geslaagde resocialisatie groter aanslaat. Hij staat in Nederland te boek als nagenoeg volledig ingeburgerd. Daarom stapte hij naar de rechter, die de kwestie voorlegde aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, de hoogste rechter in EU-aangelegenheden.

De EU-landen werken sinds 2004 met het zogenoemde Europees aanhoudingsbevel. Dat kwam in de plaats van ingewikkelde en tijdrovende uitleveringsprocedures tussen EU-landen. Het nieuwe systeem is eenvoudiger en voorziet in snelle overlevering van verdachte of veroordeelde personen voor vervolging, respectievelijk bestraffing.

Nederland maakt bij de toepassing van dit aanhoudingsbevel onderscheid tussen eigen onderdanen en onderdanen van andere EU-landen. Eigen onderdanen worden in beginsel niet overgeleverd, onderdanen van andere EU-landen kunnen pas op zo’n bescherming rekenen als zij langer dan vijf jaar ononderbroken in Nederland verblijven.

De Duitser achtte dat verschil in behandeling discriminerend en in strijd met de EU-verdrag. Maar het Hof bepaalde vanmorgen dat de voorwaarde van vijf jaar (rechtmatig) verblijf gerechtvaardigd en niet buitensporig is, en ook niet verder gaat dan noodzakelijk.

De zaak gaat nu terug naar de Nederlandse rechter, die het geschil met de Duitser moet afhandelen met inachtneming van deze beslissing van het EU-hof.

Lees de uitspraak van het Hof via nrc.nl/binnenland