`Het Westen kan niet zonder migranten`

BANGKOK. Door de economische crisis is de rol van arbeidsmigranten verminderd. Maar dit zal naar verwachting drastisch veranderen in de komende vier decennia, als geïndustrialiseerde landen te kampen krijgen met een toenemend tekort aan werknemers. Dit schrijft de VN-Ontwikkelingsorganisatie in haar jaarlijkse rapport. Het rapport roept op tot het opheffen van de belemmeringen voor migranten en vermijden van protectionisme. De UNDP voorspelt dat de vraag naar arbeidsmigranten in de rijke landen de komende decennia toeneemt, omdat de omvang van de eigen beroepsbevolking krimpt. Tegelijkertijd verwachten de armere landen een bevolkingsaanwas van meer dan eenderde.