Correcties & aanvullingen

Verwijsmachine

In het artikel Kinderen van de verwijsmachine (NRC Weekblad, 12 september) staat dat het Centrum voor jeugd en gezin in Diemen (OKC) geen contact legt met de volwassenenzorg als de ouders van hulpbehoevende kinderen een probleem hebben. Dit is onjuist; de gemeente betrekt de volwassenenzorg er wel bij, maar die maakt geen deel uit van het Centrum.

Importbruiden

In het bericht Regels voor importbruid aangescherpt (3 oktober, pagina 3) staat vermeld dat importbruiden voortaan minimaal 18 jaar moeten zijn. Dat klopt niet. Importbruiden moeten nu 21 jaar zijn, straks wordt dat 24 jaar. Daarnaast wordt een huwelijk alleen erkend in Nederland als de bruid minimaal 18 jaar was op het moment van trouwen. Nu is dat 15 jaar.