Broodjeallochtoon

De website www.watkostdeimmigratieons die de PVV gisteren is begonnen, belooft het eerste digitale monument van historische allure te worden. Als geschiedschrijvers ooit de stemming willen peilen onder de achterban van deze ambitieuze politieke beweging uit het begin van de 21ste eeuw, treffen ze hier een goudmijn aan.

Al op de eerste dag werden er 351 reacties geplaatst, bekeken door zo’n 80.000 mensen. Tegen de tijd dat de PVV ten onder is gegaan, zullen er tienduizenden reacties zijn bijgekomen. Het lijkt me een ontmoedigend vooruitzicht voor de toekomstige historicus die allemaal te moeten doornemen. Daarom heb ik wat voorwerk voor hem verricht.

Al die reacties lijken sterk op elkaar. In de kern komen ze hierop neer: de niet-westerse allochtoon is een parasiet en alle financiële problemen zijn opgelost als deze parasiet wordt verwijderd.

Men illustreert deze opvatting met tal van schrijnende voorbeelden, variërend van een door asielzoekers opgeëiste vissteiger in Werkendam tot het opvreten van koude én warme buffetten door allochtonen in een jeugdgevangenis in Zutphen. Vrijwel iedereen heeft zijn eigen broodjeallochtoonverhaal. Wat dat betreft had deze website beter www.broodjeallochtoonverhalen kunnen heten.

Daar komt de toekomstige historicus niet veel verder mee. Hij wil een concrete analyse en oplossing van de problemen zoals die destijds in de achterban van de PVV leefden. Na enig zoeken vond ik er twee die me representatief voorkwamen. Eerst een soort analyse. De afzender is, zoals gebruikelijk in deze kringen, anoniem.

‘Oom Tjedde’: „Wat kost het alle ellende die vooral allochtonen veroorzaken bij overvallen, bedreigen personeel, stelen van ouderen! Personeel komt in de ziektewet, uitkering, bedrijf sluit. (…) wat kost het als bijv zigeuners die meestal geen werk hebben en hun kind niet naar school sturen in aanmerking komen voor schuldhulpsanering als zij hun kind wel naar school sturen (…).

„En deze dan, allochtonen die overlast bezorgen, in de straat, buurt, woonomgeving, waar andere bewoners hun omgeving prettig en schoon houden, zij krijgen van wooncorporaties een nieuwe woning, huursubsidie, en zelfs geld om de nieuwe woning in te richten, er zijn er bij die al meerdere malen een andere woning hebben gekregen.”

Dan de heldere oplossing. Die vinden we bij ‘Astrid’: „Ik denk dat veel problemen op te lossen zijn door de allochtonen, en dan vooral de moslims, want die leveren toch de meeste overlast, wat meer te concentreren op één plek. Dat scheelt een hele hoop geld aan buurtwachten, blijf-van-mijn-lijfhuizen en goedbedoelde buurt-opknap-projecten.

„Het zou misschien goed zijn ergens in het oosten van het land een aantal kampen te stichten. Daar kunnen ze dan mooi werken voor hun nieuwe thuisland. Bijkomend voordeel: ze willen toch niet integreren, dus zij zullen het alleen maar leuk vinden om met z’n allen binnen de muren van zo’n instelling geplaatst te worden. Op vervoer en problemen met overbevolking van die kampen vinden we wel wat op, tegen de tijd dat de PVV dit door die verschrikkelijke Nederlandse bureaucratische machine heeft gesleept.”

Als ‘Astrid’ (en Geert en Simon en Hero) het goedvindt, noemen wij dit straks: de Partij voor de Vrijheid-kampen.

    • Frits Abrahams