Advies over Hedwige: wel ontpolderen

De alternatieve plannen van het kabinet voor het ontpolderen van de Hedwigepolder zijn niet toereikend om de natuur in de Westerschelde te herstellen.

Dat is volgens bronnen in Den Haag de conclusie van een onderzoek naar alternatieven voor het onder water zetten van de landbouwpolder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen. Het onderzoek werd in opdacht van het kabinet verricht door een consortium van Grontmij, Bureau Waardenburg en Svasek Hydraulics.

Met de uitkomst van de studie lijkt een keuze van het kabinet dichterbij gekomen om de Hedwigepolder toch onder water te zetten. Daartoe hadden twee eerdere commissies de afgelopen jaren ook al geadviseerd, het laatste advies verscheen vorig jaar van een commissie onder leiding van voormalig VVD-minister Nijpels. Het kabinet wil vrijdag een definitief besluit nemen over de kwestie.

Het kabinet besloot in april nog schorren aan te leggen tegen de oevers van de Westerschelde, als leefgebied voor dieren. Als dat plan in strijd zou zijn met Europese regels voor natuur, zo stelde het kabinet toen, dan zou het kabinet alsnog tot ontpoldering van de Hedwigepolder overgaan. De Europese Commissie liet zich in een brief begin juli kritisch uit over het schorrenplan. Daarop besloot het kabinet opdracht te geven tot het huidige onderzoek.

Een keuze voor het onder water zetten van de Hedwigepolder is in Zeeland omstreden. De Tweede Kamer is in meerderheid tegen het ontpolderen van landbouwgrond. Anderzijds zou een keuze voor het schorrenplan kunnen leiden tot verdere vertraging van het uitdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de haven van Antwerpen. Milieugroepen overwegen in dat geval immers opnieuw juridische procedures en klachten bij de Europese Commissie. De Belgische regering is over de reeds ontstane vertraging zeer ontstemd en eist dat Nederland de afspraken in een verdrag nakomt.

De kwestie heeft in Den Haag beroering veroorzaakt. Premier Balkenende (CDA) zag zich onlangs genoodzaakt tegen te spreken dat hij „als Zeeuw” de kwestie van minister Verburg (Natuur, CDA) naar zich toe had getrokken. De CDA-fractie is tegenstander van de ontpoldering. Het Kamerlid Koppejan wilde vorige week via een motie de ontpoldering blokkeren. Deze motie hield hij na aandringen van Verburg aan. Koppejan zegt nu: „Als het kabinet besluit tot ontpolderen, dan ga ik terug naar mijn fractie.”

Achtergronden op nrc.nl/westerschelde