'Westen kan niet zonder arbeidsmigratie'

Door de economische crisis is de rol van arbeidsmigranten verminderd. Maar dit zal naar verwachting drastisch veranderen in de komende vier decennia als de geïndustrialiseerde landen komen te kampen met een toenemend tekort aan werknemers. Dit concludeert de VN-Ontwikkelingsorganisatie (UNDP) vandaag in haar jaarlijkse rapport.

De vraag naar migranten zal terugkeren als de wereldeconomie herstelt, omdat dit voor bedrijven in rijke landen besparingen oplevert. „In het voetspoor van het herstel uit de wereldwijde recessie, zal de vraag naar arbeidsmigranten terugkeren,” zei Jeni Krugman, de auteur van het vandaag verschenen rapport over migratie.

Het rapport roept op tot het opheffen van de belemmeringen voor migranten, in het bijzonder ongeschoolde arbeiders, zodat zij makkelijk kunnen overstappennaar naar ander werk als dat beschikbaar komt.

De UNDP beveelt landen ook aan om protectionisme te vermijden, om arbeidswetgeving te liberaliseren en vreemdelinghaat te bestrijden. Net als marginalisering van buitenlandse arbeiders, wier families veel baat vinden bij het geld dat zij naar huis sturen.

Verdiensten van economische migranten uit arme landen waren 15 keer hoger dat in hun thuislanden, wat betekent dat degenen die werken in ontwikkelde landen indirect bijdragen aan de verdubbeling van het aantal kinderen dat naar school gaat en aan een opmerkelijke reductie van kindersterfte in het eigen land.

De UNDP voorspelt dat de vraag maar arbeidsmigranten in de rijke landen de komende decennia zal toenemen omdat de omvang van eigen beroepsbevolking krimpt. Tegelijkertijd verwachten de armere landen een bevolkingsaanwas van meer dan eenderde. „Arbeidsmigranten verhogen de economische productie en geven meer dan zijn nemen,” aldus het rapport. (Reuters)

Lees de hele tekst van het UNDP Development rapport 2009 op nrc.nl/buitenland