Netwerker uit Nuth terug op rode loper

Na tien jaar lidmaatschap van de Eerste Kamer, en een mooie Europese functie, wordt René van der Linden voorzitter van de Senaat.

Van der Linden Foto Chris Keulen Nederland, Maastricht, 12/3/2007 CDA-politicus René van der Linden (Eys 1943), voorzitter van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, is samen met een Russische delegatie op de MSM Maastricht, de Maastricht School of Management. Onder de Russen de voormalig minister-president van Rusland van 1998-199 Evgeni Primakov. foto: Chris Keulen Keulen, Chris

Het is de zoveelste terugkeer van René van der Linden. De 65-jarige CDA-politicus uit het Limburgse Nuth zal morgen worden gekozen als dertigste voorzitter van de Eerste Kamer. Zijn benoeming als opvolger van Yvonne Timmermans-Buck, die naar de Raad van State vertrekt, staat vast omdat er geen tegenkandidaten zijn.

Nog altijd is zijn naam verbonden aan de paspoortaffaire uit 1988. Als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken droeg Van der Linden toen de politieke verantwoordelijkheid voor alle mislukkingen waarmee de invoering van het nieuwe, minder fraudegevoeliger reisdocument gepaard ging. De partijtop van het CDA dwong hem af te treden, waarmee hij min of meer geslachtofferd werd. Want hierdoor kon de eveneens uit het CDA afkomstige minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, blijven zitten.

Groot onrecht was hem aangedaan. Dat vond hij niet alleen zelf, ook zijn trouwe Limburgse achterban vond dat. Met ruim 33.000 stemmen werd Van der Linden – Us Reneke – een jaar later in de Tweede Kamer herkozen. Voor de functie van Commissaris van de Koningin in Limburg werd hij kort daarna gepasseerd, net als voor een nieuw staatssecretariaat. Van der Linden bleef uiteindelijk tot 1998 in de Tweede Kamer en werd een jaar later lid van de Eerste Kamer.

Hij hield zich daar vooral bezig met Europa. Hij was één van de Nederlandse afgevaardigden voor de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, een orgaan waar Van der Linden van 2005 tot 2008 voorzitter van was.

In die hoedenigheid leerde hij de ceremoniële rode loper pas echt goed kennen. Van der Linden werd ontvangen door de meeste staats- en regeringsleiders van de bij de Raad aangesloten 47 Europese landen. „Ik zou dit niet willen ruilen met de meeste ministersposten. Dit is veel interessanter”, zei hij. In elk geval heeft het zijn netwerk vergroot. En dat was al zo groot. Hij is „iemand met een gigantisch netwerk, tomeloze energie en een aanstekelijk enthousiasme”, aldus zijn collega uit de Eerste Kamer, VVD’er Dick Dees twee jaar geleden.

Wanneer Van der Linden als voorzitter van de Eerste Kamer op dezelfde wijze te werk gaat als toen hij de Raad van Europa voorzat, zal hij er alles aan doen om de Senaat meer profiel te geven. Dat zal dan vooral gebeuren op het gebied van Europese wetgeving. In het Verdrag van Lissabon dat waarschijnlijk begin 2010 van kracht wordt, krijgt de Eerste Kamer een meer zelfstandige rol ten opzichte van de Tweede Kamer.

    • Mark Kranenburg